Általános szerződési feltételek

A Business Flow 8 szolgáltatás üzemeltetője

 • A cég neve: Business Floow Zrt.
 • A cég székhelye: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1. em. 4.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-141511
 • Adószám: 27416044-2-43
 • Képviselő: Varga István
 • Mobil: +36 70 320 20 84
 • Email: varga.istvan@businessflow.hu
 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala lajstromszáma: M1700920/4
<p „=”” class=”data-css=” tve-u-180a7ca724a”=”” data-css=”tve-u-180a7eccdd7″>A Business Flow brand nemzeti védjegyoltalommal rendelkezik, azaz másolása részben vagy egészben jogi következményeket von maga után.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Business Flow 8 által biztosított szolgáltatások használatára vonatkozó lehetőségeket és feltételeket.

Preambulum:

A Business Floow Zrt., mint, a Business Flow 8 üzleti szolgáltatás üzemeltetője, ekként a jelen ÁSZF-ben rögzített szolgáltatások nyújtója. A Business Flow 8célja, hogy a magyar vállalkozók számára az üzleti kapcsolatépítés és cégvezetői képzés területén olyan megbízható keretrendszert biztosítson, amely lehetőséget teremt a tisztességen alapuló üzleti növekedés elérésére, valamint globális gazdasági üzleti erőtér kiépítésére.

Business Flow 8 üzleti szolgáltatás minden vállalkozó számára díjmentesen elérhető, de korlátlan használatot kizárólag az aktív előfizetéssel rendelkező vállalkozó számára biztosít (továbbiakban „Előfizető”).

Azon vállalkozó, aki díjmentesen regisztrált és még nem rendelkezik aktív előfizetéssel (továbbiakban: „Felhasználó”), a Business Flow 8 üzleti szolgáltatás csak korlátozott módon elérhető.

Business Flow 8  Felhasználók és Előfizetők számára kötelező megismerni, elfogadni és alkalmazni az Általános Szerződési Feltételeit és Szabályzatát (továbbiakban ÁSZF), az Etikai Kódexben foglalt üzleti és viselkedési irányelveket, az Adatkezelési Szabályzatot, valamint a Működési Szabályzatban megfogalmazott elveket. Jelen ÁSZF célja, hogy a Business Flow 8 előfizetéssel rendelkező üzleti partnerek számára hatékony információt szolgáltasson az előfizetésükből származó üzleti előnyök teljes mértékű kiaknázására, valamint betekintést és próba lehetőséget biztosítson a díjmentesen regisztrált Felhasználók számára. 

I. Felhasználó, Előfizető és Tag definíciója:

1. Felhasználó, az a gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki díjmentesen regisztrált a Business Flow 8 rendszerében, és letöltött a Business Flow 8 üzleti applikációt.

2. Előfizető, az az előfizetést váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki az előfizetési díj fejében igénybe veszi a Business Flow 8 üzleti szolgáltatásait, elfogadta a rendszer használatára vonatkozó, https://businessflow.hu weboldalon mindenkor közzétett feltételeket és a szabályzatokat, mint: 

 • Általános Szerződési Feltételek / ÁSZF 
 • Működési szabályzat és vezérelvek 
 • Etikai kódex 
 • Adatkezelési szabályzat

3. Tag az a BFlow Franchise Partnereinél tagságot váltó gazdasági társaság, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személy vagy szervezet, aki a tagsági díj fejében igénybe veszi egy, vagy több BFlow Franchise Partner által nyújtott szolgáltatásokat. Amennyiben létrejött a Tagsági jogviszony, azzal egy időben a Business Flow 8 előfizetői szintű szolgáltatások is aktiválódnak, mert minden Tag egyben Business Flow 8 Előfizetővé is válik. Tagra kiterjed jelen ÁSZF II./1. pontjában megfogalmazott feltételek. 

II. A Business Flow 8 szolgáltatások:

Jelen pontban a Business Flow 8 üzleti szolgáltatás Felhasználókra, Előfizetőkre és Tagokra vonatkozó szolgáltatásokat taglalja.

 1. Heti rendszerességű online üzleti kapcsolatépítő találkozók, vállalkozói képzésekkel. Business Flow 8 egyre gyakrabban szervez olyan professzionális online üzleti találkozókat, ahol a résztvevő vállalkozók egy üzleti workshop keretein belül fejlődhetnekismerkedhetnek, kapcsolódhatnak és üzletelhetnek egymással, mindezt professzionális keretek között. A résztvevő Előfizetők és Felhasználók bemutatkozhatnak, ismerkedhetnek és építhetnek kapcsolatot hozzájuk hasonló vállalkozókkal – azaz más Business Flow 8 Előfizetőkkel és előfizetéssel nem rendelkező Felhasználókkal.
  1. Előfizető korlátlanul látogathatja a Business Flow 8 online találkozóit az előfizetési díjjal fedezett időszaka alatt. 
  2. Felhasználó számára fél év alatt 2 próba lehetőséget biztosít díjmentesen a Business Flow 8, ahol kipróbálhatja jelen pontban megfogalmazott szolgáltatást és betekintést kap annak működésébe, valamint a szolgáltatásban rejlő üzleti potenciálba.
 2. Hozzáférés a Business Flow  8 üzleti applikációhoz, amely az alább felsorolt üzleti funkciókkal támogatja a vállalkozót. 
  1. Saját vállalkozói profil kialakítása » bemutatkozási felület /Előfizető és Felhasználó korlátlan hozzáférés. 
  2. Intelligens kereső » tevékenység és lokáció alapú kereső /Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  3. Esemény idővonal » kronológiai sorrendben megjeleníti az üzleti eseményeket /Előfizető és Felhasználó korlátlan hozzáférés.
  4. Aktív esemény visszajelző rendszer » bejelentkezések nyomonkövetése /Előfizető és Felhasználó korlátlan hozzáférés.
  5. Archívum » azon eseményeket tartja nyilván, ahol vállalkozó jelen volt  /Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  6. Kapcsolati lista » azon vállalkozók listája, akikkel már találkozott / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  7. Más vállalkozók adatlapjának láthatósága és üzleti funkciók használata » betekintés más vállalkozók profiljába és üzleti funkciók használata, mint Chat, CRM, Ajánlás támogatás, Referencia generálás, stb… / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  8. Üzleti ajánló rendszer » amellyel egyszerűen összekapcsolható 2 vállalkozó / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott. 
  9. Kapcsolatminősítő rendszer » amellyel minősíthető az adott kapcsolat / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  10. Feladatkezelő (CRM) rendszer » amellyel időzített feladat adható az adott kapcsolathoz / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  11. Üzenetküldő (Chat) rendszer » amellyel a vállalkozók könnyen kommunikálhatnak egymással / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  12. Business Tinder » amivel könnyen üzleti partnereket és beszállítókat kereshet és találhat / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
  13. Meghívó rendszer » amivel meghívhatja a vállalkozó barátait / Előfizető és Felhasználó korlátlan hozzáférés.
  14. Üzleti tudástár (folyamatos bővítés) » amivel folyamatosan fejlesztheti önmagát / Előfizető számára korlátlan, Felhasználó számára erősen korlátozott.
 3. Hozzáférés a Business Flow 8 folyamatosan bővülő B2B adatbázishoz
  1. Előfizetős számára az üzleti funkciókon keresztül korlátlan hozzáférést biztosít
  2. Felhasználó számára erősen korlátozott hozzáférést biztosít
 4. Azonnali kedvezmények, melyet a Business Floow Zrt. a Tag számára biztosít:
  1. Előfizető számára a Business Floow Zrt. által közvetlenül szervezett képzésekből és konferenciákból 25% kedvezményt biztosít, és további kedvezményeket közvetít a közvetetten – azaz az együttműködő partnerek által szervezett hasonló események árából is,
  2. Felhasználó nem részesül semmilyen kedvezményben

III. A szerződés körülményei:

1. Jelen szerződés egyrészről a Business Floow Zrt. – mint a Business Flow 8 üzleti szolgáltatás üzemeltetője, másrészről Előfizető között jön létre – (Együttesen: Felek). 

2. A Felek együttesen elfogadják, hogy a köztük magyar nyelven írt jelen szerződés (ÁSZF) írásbeli szerződésnek minősül, amelyet a Business Floow Zrt. rögzít, illetve Előfizető számára hozzáférhetővé tesz. A Business Floow Zrt. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a Business Floow Zrt. rövid felhívás formájában tájékoztatja tagjait. A Business Floow Zrt. biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Előfizető és Felhasználó számára a II. pontban megjelölt weboldalon folyamatosan elérhető és Előfizető, illetve Felhasználó számára előhívható, tárolható.

3. A Működési Szabláyzat és vezérelvek megnevezésű, https://businessflow.hu weboldalon közzétett dokumentum a jelen ÁSZF integráns és elválaszthatatlan mellékletét képezi. A jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Business Flow 8 szolgáltatások, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével létrejövő jogviszonyra, általános jelleggel szabályozza a szerződő Felek jogait és kötelezettségeit. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Business Floow Zrt. munkatársaira, általa megbízott személyekre, továbbá a Business Flow 8 Előfizetőire, azok szereplőire és tevékenységeikre.

IV. Előfizetői  jogviszony keletkezése

1. Előfizető előfizetői jogviszonya azzal a nappal jön létre, amikor az előfizetési díj megfizetésre került, és jóváíródott a Business Floow Zrt. számláján. Előfizető az előfizetői díj megfizetésével egyidejűleg kijelenti, hogy elolvasta, megismerte, és magára vonatkozóan kötelezőnek elfogadja a Business Flow 8 Általános Szerződési Feltételeket, a Működési szabályzatot, az Etikai kódexet, valamint az Adatkezelési szabályzatot és Adatvédelmi nyilatkozatot, melyet mindenkor a II. pontban megjelölt weboldalon ér el. 

2. Előfizető előfizetői jogviszonya addig tart, amíg az előfizetési díjjal fedezett időszak le nem jár, amennyiben Előfizető teljes mértékben betartja az Általános Szerződési Feltételeket, Működési szabályzat és irányelveket, valamint az Etikai Kódex-et, illetve az ÁSZF alapján fel nem mondja azt, vagy az előfizetői  jogviszonyból az előzőek be nem tartása miatt kizárásra nem kerül.

V. Előfizetési díj megfizetése

Előfizető köteles Business Floow Zrt. számára az előfizetési díjat minden esetben előre megfizetni a Business Floow Zrt., K&H Banknál vezetett, 10404089 – 50526952 – 78561005 számú számlaszámára. Az előfizetési díj megfizetésének az minősül, ha az adott összeget jóváírták a Business Floow Zrt. számláján.

Díjfizetés periódusa

Díj mértéke

Havi

nettó 10.000 Ft / hó

Féléves

nettó 55.000 Ft / félév

Éves

nettó 100.000 Ft / év

Előfizető tudomásul veszi, hogy a Business Floow Zrt. (Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 7-9. 1 em. 4.) adatkezelő által a https://businessflow.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

VI. A Business Flow 8 Szolgáltatások igénybe vétele

1. A Business Floow Zrt. vállalja, hogy jelen szerződés I. pontjában megfogalmazott szolgáltatásokat Előfizető számára folyamatosan biztosítja és fejleszti. Előfizető a Business Flow 8 által nyújtott szolgáltatásokra, felületek és platformok korlátlan igénybevételére jogosult az előfizetési díjjal fedezett időszakban.

2. A Business Floow Zrt. jogosult alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni (klubvezetők, központi csapat).

3. Vis major helyzet esetén, amennyiben baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály, mint háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó következményeképpen, amely az Előfizető, illetőleg a Business Floow Zrt. hatáskörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó a Business Flow 8 szolgáltatásaira és a Business Floow Zrt. rendezvényeire, programjaira, illetőleg egyéb szolgáltatásaira.

4. Előfizető az online üzleti találkozókon kizárólag személyesen működhet közre, azaz nem helyettesíthető más közreműködővel, helyettesítő személlyel. Előfizető nevében nem nyilatkozhat más személy, azaz kizárólag ő jogosult bármilyen nyilatkozatot tenni. 

VII. Az előfizetői  jogviszony megszűnése

1. Az előfizetői jogviszony automatikusan megszűnik, ha az előfizetéses időszaka lejár és azt Előfizető nem hosszabbítja meg. Továbbá az előfizetői jogviszony megszűnik, ha a Business Floow Zrt. felhasználói bejelentés alapján okszerű indokolást tartalmazó, rendkívüli felmondással él. Az előfizetői jogviszony megszűnésével minden addig elért funkció, kedvezmény és lehetőség egyidejűleg megszűnik.

VIII. Titoktartás

1. Előfizető időbeli korlát nélkül köteles minden általában elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa megismert minden üzleti titkot, így különösen a többi előfizető üzleti titkait, továbbá a Business Flow 8 kapcsolati marketing és képzési szolgáltatás elemeinek és a know-how valamint egyéb rendszerjellemzők és ismeretanyagok titkosságát megőrizze, továbbá, hogy annak bármely harmadik személy általi másolhatóságát megakadályozza.

IX. Szellemi tulajdon

1. A Business Floow Zrt. weboldalain, az online és offline médiában, valamint a rendezvényein megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Business Floow Zrt., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Business Floow Zrt., közreműködői, illetve szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Előfizető és harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

2. Előfizető által a Business Flow 8 szolgáltatásaival kapcsolatban, illetőleg a Business Floow Zrt. rendezvényei során a Business Floow Zrt.-vel, közreműködőivel és szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Business Floow Zrt. ingyenesen korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Business Floow Zrt. minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható, külön ellenérték fizetéséhez nem köthető.

3. A Business Floow Zrt. időbeli és térbeli korlátozás nélkül jogosult Előfizető észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy Előfizető részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

X. A személyes adatok kezelése

1. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével Előfizető kijelenti, hogy a szükséges adatkezeléshez a Business Floow Zrt. Adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint hozzájárul.

2. Előfizető kijelenti, hogy az általa a Business Floow Zrt. részére megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Előfizető vállalja, hogy az adataiban, illetve az általa átadott adatokban bekövetkezett változásokról haladéktalanul tájékoztatja a Business Floow Zrt.-t, és közreműködő partnereit. A Business Floow Zrt. kizárja a helytelen vagy működésképtelen adatok, e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.

3. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a Business Floow Zrt.-t nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy Előfizető szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Business Floow Zrt. a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

XI. Kártérítés

1. A Business Floow Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget a többi Előfizető, Felhasználó és a szerződéses partnerek által nyújtott egyéb termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az általuk nyújtott szolgáltatásokat és termékeket Előfizető kizárólag a saját felelősségére veheti igénybe, használhatja.

2. A Business Floow Zrt. nem vállal semmilyen felelősséget a Business Flow 8 többi tagja, vagy online találkozón megismert vendégek, és a szerződéses partnerek által biztosított egyéb szolgáltatások és termékek igénybe vételével, illetőleg használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

3. Előfizető teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Business Floow Zrt. és egyéb rendezvényeinek keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Business Floow Zrt., mind a közreműködői és szerződéses partnerei, mind a többi Előfizető, Felhasználó mind a harmadik személyek irányában.

4. A Business Floow Zrt. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet Előfizető, Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Business Floow Zrt. bármely közreműködőjének, szerződéses partnerének, Felhasználójának vagy előfizetőjének, illetve harmadik személynek.

XII. Záró rendelkezések

1. Előfizető egyéb jogait és kötelezettségeit a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum tartalmazza.

2. A jelen ÁSZF és a melléklete, a Működési szabályzat és vezérelvek megnevezésű dokumentum egyoldalú változtatásának jogát a Business Floow Zrt. fenntartja tekintettel a marketing és képzési szolgáltatás, valamint a know-how és rendszerjellemzők változásának lehetőségére is. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Business Floow Zrt. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani, amely a Business Floow Zrt. által üzemeltetett honlapon történő közzététellel azonnali hatállyal hatályba lépnek.

3. A rendelkezéseket a Business Floow Zrt. előzetesen közzéteszi a II. pontban megjelölt weboldalon. Előfizető a Business Flow 8 által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a jelen ÁSZF-ben és módosításaiban foglaltakat. A szolgáltatás igénybe vételének megkezdésével az Előfizető kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadja.

4. A Business Floow Zrt, mint a Business Flow 8 szolgáltatás üzemeltetője, Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra.

5. Amennyiben a jelen ÁSZF bármelyik rendelkezése vagy annak valamelyik része érvénytelen, ez nem érinti a jelen ÁSZF többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is teljes mértékben érvényesek maradnak.

6. Felek a jelen ÁSZF-fel, illetőleg a Business Flow 8 által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül kötelesek egymással rendezni, a peres eljárást csak ennek sikertelensége esetén jogosultak igénybe venni. Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek alávetik magukat az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó, Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint jár el.

Kelt: Budapest, 2022. 09. 10.(A változtatás jogát  a Business Floow Zrt. fenntartja magának)