Etikai kódex

Az érintettek köre

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy minden érintettel ismertesse azon etikai normákat, melyeket a Business Flow 8 szervezete támaszt a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságokkal, egyéni vagy társas vállalkozási formában tevékenykedő személyekkel, illetve azokat képviselő természetes személyekkel.

Az érintettek listája

 • a Business Floow Zrt. tulajdonosa és vezetői
 • a Business Floow Zrt. alkalmazottai és megbízott munkatársaik, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • Business Flow 8 Előfizetői, személyes közreműködői
 • Business Flow 8 Felhasználói, akik a próbaalkalmakat használják

Az Etikai Kódexben foglaltak betartása minden érintett számára kötelező.

Business Flow 8 kiemelt figyelmet fordít arra, hogy minden érintett megismerje és alkalmazza az Etikai Kódexben foglaltakat.

Az Etikai Kódex összefoglalóan tartalmazza egyrészt a betartandó etikai normákat, másrészt felhívja a figyelmet az etikai kockázatokra is. Támogatást nyújt az etikai problémák felismerésében és kezelésében, valamint tartalmazza az etikai ügyek bejelentésének folyamatát.

A Business Flow 8 etikai eljárási rendje

 

A Business Floow Zrt. Igazgatóság vezetője, az operatív vezető és a klubvezetők alkotják a Business Flow 8 Etikai Bizottságát, melynek feladatai:

 • Irányítja az Etikai Kódexxel kapcsolatos kommunikációt és képzéseket
 • Támogatást és iránymutatást nyújt az érintetteknek az Etikai Kódex betartásában.
 • Előfizetőkre és Felhasználókra vonatkozó etikai kérdéseket vitat meg, és hoz döntéseket.
 • Dönt az Előfizetők csatlakozási kérelméről (ki csatlakozhat az érdekközösségéhez).
 • Végrehajtó szerepet lát el etikai kérdésekben.

Az Etikai Bizottság feladata, hogy az üzleti közösséggel kapcsolatban álló valamennyi érintett betartsa az Etikai Kódex előírásait.

 

Az etikai bejelentés rendje

 

Amennyiben tag az Etikai Kódex megsértésével kapcsolatos tevékenyéget, viselkedést, kommunikációt kíván jelenteni, azt a Business Flow 8 applikáció „Bejelentés” menüpontjában tehet meg.

 

Kik tehetnek bejelentést? 

 • a Business Floow Zrt. Igazgatóság tagjai, részvényesei és vezetői
 • a Business Floow Zrt. alkalmazottai és megbízott partnerei, valamint azok cégeinek alkalmazottai
 • Business Flow 8 Előfizetői, személyes közreműködői
 • Business Flow 8 Felhasználói, akik a vendég alkalmaikat használják

A bejelentésben ki kell térni az alábbi kérdésekre:

 • Milyen témában kíván bejelentést tenni?
 • Kik a résztvevői és az érintettei az eseménynek?
 • Mi történt? Hol történt? Kik és hogyan voltak érintve az ügyben? (ha van bármilyen dokumentum, akkor csatolja az e-mailhez)

 

Business Flow 8 etikai kódex

 

Business Flow 8 online üzleti találkozók VENDÉG FELHASZNÁLÓIRA vonatkozó etikai szabályok:

 1. Felhasználó fél év (180 nap) alatt összesen 2 vendég alkalmat használhat arra, hogy megismerje a Business Flow 8 online üzleti találkozóinak működését, és felmérje a benne rejlő üzleti potenciált. Utána döntenie kell a Business Flow 8 előfizetés kiváltásáról, vagy várnia kell, míg újra megnyílnak számára a vendég alkalmak.
 2. Felhasználó Vendég nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb üzleti előnyöket.
 3. A találkozó résztvevői (Előfizetők és vendég alkalmukat használó Felhasználók) megismerésére és együttműködések kialakítására törekszenek, azaz nem direkt értékesítési célokkal érkeznek. A sikeres jelenlét érdekében ennek szem előtt tartását fokozottan javasoljuk.
 4. Business Flow 8 Előfizetőivel és egyébb résztvevőkkel az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.
 5. Őszinte a Business Flow 8 Előfiezőivel, Felhasználóival és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, valamint tartja magát a szakmája etikai irányelveihez.
 6. A Business Floow Zrt.-től a találkozó után megkapott jelenléti listát kizárólag személyes kapcsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.
 7. Ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról a Business Flow 8 Etikai Bizottságát.

A Business Flow 8 online üzleti találkozók ELŐFIZETŐIRE, és szerződött partnereire vonatkozó etikai szabályok:

 1. Előfizető nem végez hálózatépítő (MLM-es) tevékenységet. Ha multi-level marketinggel foglalkozik, beszélhet a termékeiről és szolgáltatásairól, de nem hozhatja szóba a multi-level marketing rendszerhez való csatlakozásból származó egyéb üzleti előnyöket.
 2. A Business Flow 8 online találkozó résztvevői, valamint az ajánlott üzleti partnerek körében jóindulatot és bizalmat épít, pozitív és támogató magatartást tanúsít.
 3. Őszinte a Business Flow 8 online találkozó résztvevőivel és a számára ajánlott üzleti partnerekkel, és tartja magát a szakmája és a Business Flow 8 etikai irányelveihez.
 4. Felelősséget vállal, és figyelemmel kíséri/előkészíti/utána jár az adott és kapott üzleti ajánlásainak.
 5. Óvatos, amikor olyan résztvevő számára ad üzleti ajánlást, akit még nem ismer – ez a számára ismeretlen Business Flow 8 Előfizetőre is érvényes útmutatás.
 6. A Business Floow Zrt.-től kapott jelenléti listát kizárólag személyes kacsolatépítésre használja, nem küld spam üzeneteket a résztvevők számára.
 7. Teljesíti az általa szóban, vagy írásban tett vállalásokat és megállapodásokat, különös tekintettel a szerződéses és fizetési fegyelem betartására. 
 8. A közösség érdekeit szem előtt tartva rendszeresen hív megbízható vendég Felhasználókat, ezzel növelve a Business Flow 8 üzleti erejét és elérését.
 9. Vendégeit tájékoztatja a Business Flow 8 etikai szabályairól, illetve felelősséget vállal a hozott vendég etikus viselkedéséért. 
 10. A felmerülő félreértéseket megbeszélés útján kezeli, a vitás esetekről tájékoztatja a Business Flow 8 vezetőségét.
 11. Az Előfizető, ha etikátlan magatartással szembesül, értesíti a tényekről és tapasztalatokról a Business Flow 8 Etikai Bizottságát.

Kelt: Budapest, 2022. 01. 26.
(A változtatás jogát fenntartjuk)